Wideo

Jak dodać wideo do moich dokumentów?

Jak dodać wideo do moich dokumentów?

Przejdź do programu Word i wybierz pozycję w dokumencie, w której chcesz umieścić wideo. Na karcie Wstaw na wstążce wybierz Wideo online. W oknie dialogowym Wstaw wideo wklej adres URL skopiowany w kroku 2. Wybierz Wstaw.

  1. Czy możesz dodać film do Dokumentów Google??

Czy możesz dodać film do Dokumentów Google??

Kliknij menu „Wstaw” i wybierz „Wideo”. Wybierz „Według adresu URL” i wklej swój link. Kliknij „Wybierz”, aby wstawić Twój film na slajd.

Co to jest Gis?
Co to jest GIS i do czego służy?Jaka jest najlepsza definicja GIS?Do czego powszechnie używa się GIS?Czym są prace GIS?Czy mapa Google to GIS??Jakie ...
Jakie są etapy elektronicznego przetwarzania danych?
Jest zwykle wykonywany krok po kroku przez zespół analityków danych i inżynierów danych w organizacji. Surowe dane są gromadzone, filtrowane, sortowan...
Jaki jest cykl przetwarzania danych?
Cykl przetwarzania danych to zestaw operacji służących do przekształcania danych w przydatne informacje. Celem tego przetwarzania jest stworzenie prak...